Leverandøraudit kursus

  • Efterlever dine leverandører kontrakterne?
  • Får du forventningerne til leverandører indfriet?
  • Hvordan gennemfører du lettest en 2. parts audit
  • Er leverandørens etik i orden?

I dag er der mange forhold ser skal sikres. Leverandører af produkter og leverandører af lønproduktion af komponenter eller enheder er en ting. Underleverandører af ydelser, der direkte indgår i dine egne ydelser er en anden.

Her ser vi på både miljø-, sikkerheds- og kvalitetsforhold. Vi berører de etiske forventninger og krav du med rimelighed kan stille til leverandører.

Formål

Mange opfatter leverandøraudit som noget af det sværeste.
Det skyldes blandt andet at 2. parts audit let kan gå hen og blive udfordrende for forholdet imellem principal og leverandør.
Det kræver særlige auditorkompetencer at gennemføre en god 2. parts audit. Her bliver du klædt på til at kunne gennemføre audit af leverandører.

2. parts audit er svær fordi

Ved 1.parts audit (intern audit) og ved 3.parts audit er der et veldefineret grundlag at auditere på, parterne er vant til at blive auditeret og vant til at auditere. De er altså på bølgelængde med hinanden.
Ved 2. parts audit vil det oftest kun være kontrakten, der auditeres ud fra og den auditerede er ofte ikke vant til 2. parts audit. Kontrakten alene gør det derfor svært at sikre en god audit.
De auditorer en principal udsender til en leverandør er ofte trænede i at udføre interne auditter i egen virksomhed. De udfører derfor gerne audit på grundlag af en ledelsesstandard, fx KLS, ISO9001 eller lignende.
Auditorerne er typisk ikke uddannede eller trænede i komplekse kontraktmæssige sammenhænge og det gør det typisk svært, i tilstrækkeligt omfang at gennemskue betydningen af en afvigelse.
Resultatet af en mindre god 2. parts audit kan således skabe udfordringer for principalen, hvis auditten ikke afdækker virkelige problemer af betydning for leverancen. Den mangelfulde eller direkte dårlige 2. parts audit kan benyttes af leverandøren "fordi auditen jo ikke fandt nogen afvigelser eller kun afvigelser af ringe betydning".

Udbytte

På dette kursus bliver der gennemgået Hvordan det kontraktmæssigt sikres at der kan gennemføres audit i overensstemmelse med principalens ønsker, herunder

  • Auditgrundlaget (og auditens forhold til fx produktdirektiver)
  • Hvad der skal være til rådighed ved en 2. parts audit (tid, informationer, menneskelige ressuorcer)
  • Hvordan sikres fortrolighed for både leverandør og principal?
  • Hvornår og hvor ofte skal der auditeres?

Herved bliver du klædt på til opgaven at gennemføre 2. parts audit på bedste måde.
Du bliver mere sikker på betydningen af de kontrakter I indgår.
Risikoen for at blive omtalt negativt i pressen mindskes.

Kursusdato

Kontakt os for oplysninger om næste kursusdato.


Når vi har modtaget din til tilmelding, sender vi dig en bekræftelse sammen med en faktura. Fakturaen skal betales senest 3 uger fra tilmelding.
AFBUD: Du kan melde afbud indtil 6 uger før kursets startdato. I perioden fra 6 uger til 3 uger før kursets startdato betaler du 50% af kursusgebyret.
Herefter kan der ikke refunderes.
Afmelding skal ske på mail til post@mesterstjek.dk.
HUSK: Du kan altid sende en kollega.

mestersTJEK forbeholder sig retten til at aflyse et kursus, hvis der er for få tilmeldte. I tilfælde af aflysning får de tilmeldte omgående besked pr. email og får kursusgebyret krediteret.


Info

Varighed: 1 dag

Pris: DKK 4795,- eksklusive moms, forplejning inkluderet

Tid og sted: Kontakt os venligst for oplysning om næste kursus og sted.Generic placeholder image