mestersTJEK Portal

mestersTJEK Portal samler en række gode, afprøvede, sikre og letanvendelige værktøjer – så virksomheden
 • lettere opfylder arbejdsgiverforpligtelser og
 • automatiserer flere arbejdsprocesser.
Ikke alle virksomheder har behov for alt; men alle ved at det er dejligt når det system der anvendes kan vokse med virksomheden – et skift til et andet system tager både tid og kræfter. Kontakt os hvis du har behov for hjælp til valg af løsning eller hvis du fx gerne vil have hjælp til etablering af et ledelsessystem. mestersTJEK har lang erfaring i opbygning, ombygning og udvidelse af ledelsessystemer. Til bund


Sådan kommer du i gang med mestersTJEK Portal
Du kan starte med at bestille et abonnement - klik på "Bestil her" i det ønskede nedenfor.
Er du i tvivl eller ønsker du hjælp, med fx et ledelsessystem eller kortlægning af din virksomheds persondataforhold, så kontakt os via kontaktformularen.

Abonnementsaftale
Brug af mestersTJEK Portal sker med udgangspunkt i en aftale imellem mestersTJEK og din virksomhed.
Abonnementsaftalen kan opsiges med 3 måneders varsel af begge parter.
Til abonnementsaftalen er knyttet en lovpligtig databehandlingsaftale. mestersTJEK har valgt at tage udgangspunkt i Datatilsynets standardaftale (udgave "Standardkontraktbestemmelser januar 2020" i alt 19 sider), fordi vi mener at det er den der giver bedst sikkerhed for begge parter.
Datatilsynets standardaftale er relativt lang (hent den her) og kan anvendes også i store og komplekse aftaler.
Standardaftalen skal indeholde bilag som præciserer enkelte forhold ved aftalen. De er naturligvis specielle for vor aftale. I mestersTJEKs bilag er der henvisninger til de relevante afsnit i standardaftalen.
mestersTJEK databehandlingsaftale findes her.
Her er en oversigt over hvordan du tegner abonnement.

Kort fortalt
 • Persondata
  mestersTJEK efterlever gældende lov om persondatabeskyttelse. Vi bruger egne servere og vi her etableret procedurer og fysiske sikkerhedsbarrierer til sikring af data. Læs også mestersTJEK persondatapolitik.
 • Datasikkerhed i øvrigt
  I mestersTJEK Portal er dine data sikre. Vi tager daglig backup og har dine data opbevaret to forskellige steder i Danmark.
  Du har ansvaret for hvad der lægges ind og vi sikrer at du kan tilgå 24/7.
 • Aftaleophør og data
  Hvis din aftale med mestersTJEK ophører, vil vi slette data fra mestersTJEK Portal og du kan ikke længere tilgå dem. Inden aftaleophør, kan du selv downloade dine data uden videre.
  mestersTJEK anvender cyklisk backup og derfor kan vi efterfølgende finde dine data indenfor en måned efter aftaleophør. Derefter er dine data uigenkaldeligt slettede og ikke til at genfinde.
  Hvis mestersTJEK skal genfinde dine data fra backup er det forbundet med omkostninger for dig.

Tilkøbspakker
mestersTJEK har udarbejdet pakker som tillæg til dokumentstyring. Pakkerne er på dansk og dækker et bredt spektrum af ledelsessystemer.
Hver dokumentpakke indeholder en
 • vejledning(er) med forklaring til hvordan du kommer i gang og hvad du skal tilpasse
 • indholdsfortegnelse med alle kravelementer
 • komplet samling af procedurer og formularer til alle kravelementer
For nogle tilkøbspakker også
 • tjekliste - så du kan hakke af når du er færdig med et dokument eller afsnit
 • vejledning i risikovurdering

Hjælp
Har du behov for assistance kan mestersTJEK hjælpe dig; lige fra de indledende undersøgelser af virksomheden, over implementering og helt frem til en eventuel certificering.
Det kan være hele vejen eller lige der hvor du er trænger til en håndsrækning.
Klippekortet kan anvendes til hjælp via telefon, mail, elektronisk møde eller til møde hos dig. Bestil klippekort her.
mestersTJEK arbejder ud fra Storkøbenhavn så transport kan forekomme. Vi foreslår derfor at anvende elektroniske møder i så stor udstrækning som muligt. Det gavner både tid, økonomi og ikke mindst miljø. Se i menupunkt Resurser.Dokumentstyring og arbejdsprocesser

mestersTJEK tilbyder en fleksibel og stærk løsning til dokumentstyring som er kombineret med faste arbejdsprocesser. Med denne løsning er det muligt at opbygge et komplet og certificerbart ledelsessystem. To af systemets stærke sider er at du IKKE behøver at downloade et dokument for at læse det og du kan søge på indhold i alle dokumenter, ikke blot på overskrifter.


dokumentstyring
Dokumentstyring

Her styres virksomhedens dokumenter på en måde, så du let kan genfinde det du skal bruge.
Automatisk stying af dokument versioner; men stadig adgang til "gamle" udgaver - fuld overensstemmelse med dokumentstyringskrav i alle ledelsesstandarder.
Upload direkte fra din smartphone og læs fra PC/MAC, tablet eller smartphone.
Læs dokumenterne uden download! - alt sker i systemets suveræne læsefacilitet.
På din smartphone kan du bruge en gratis app, på PC/MAC eller tablet skal du kun bruge din foretrukne browser.
Du kan oprette mapper og brugere og tildele brugerne roller.
Arbejder du efter et ledelsessystem kan det let placeres i dokumentstyringssystemet.
Skal du til at indføre eller tilpasse et ledelsessystem, så vær opmærksom på tilkøbspakkerne nedenfor.
Pris pr. CVR-nr. pr. måned ekskl. moms. (op til 500 MB) DKK 300 Bestil her.


arbejdsprocesser
Arbejdsprocesser

Vil du hellere have dine arbejdsprocesser afviklet direkte i ledelsessystemet, så er der mulighed for det. Med mestersTJEK arbejdsprocesser behøver du ikke at anvende papir; men kan starte arbejdsprocesser fra enhver tablet eller smartphone.
Pris pr. CVR-nr. pr. måned ekskl. moms. DKK 300 Bestil her.

Tilkøb til dokumentstyring og arbejdsprocesser

mestersTJEK har udarbejdet en række pakker til dokumentstyringen. Tilkøbspakkerne er skrevet på dansk og kan efter behov oversættes til andre nordiske sprog.
Med en pakke er det meget let og hurtigt at komme i gang med at opbygge virksomhedens ledelsessystem.
Læs mere her.
mestersTJEK hjælper dig gerne i gang. Vi har lang og god erfaring i ledelsessystemer. Du kan eventuelt benytte klippekortordningen.


KLS-autoriserede
KLS-kvalitetsledelsessystem - tilkøbspakke

Til autoriserede virksomheder. KLS system, som lever op til alle krav i "Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet" (BEK 1363 af 29/11-2018).
Sikker hjælp til en hurtig forhåndsgodkendelse af dit KLS-system!

Pris pr. CVR-nr. ekskl. moms. DKK 3.000 Bestil her.


struktureret arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøarbejde AM - tilkøbspakke

Alle virksomheder med ansatte skal arbejde struktureret med arbejdsmiljø. Tilkøbspakken gør det lettere at leve op til kravene. Her findes årshjul, skabeloner til mødereferat, regneark til risikovurdering af risici for skade på helbred og sundhed og meget andet.

Pris pr. CVR-nr. ekskl. moms. DKK 3.700 Bestil her.


Norsok S 006 prækvalificering
Norsok S-006 - tilkøbspakke

Arbejder du for off-shore sektoren eller for olie-og benzinbranchen kan du tilpasse dig kravene afledt af Norsok S 006, rev,1 "HSE- evaluation of contractors".
Tilpasningerne til dit ledelsessystem er din prækvalificering til branchen. Pakken indeholder også skema til selvevaluering.
Pris pr. CVR-nr. ekskl. moms. DKK 24.000 Bestil her.


ISO 9001 generel kvalitetsledelse
ISO 9001 - tilkøbspakke

Generelt kvalitetsledelsessystem efter DS/EN ISO 9001:2015 (HLS).
Samtlige standardens kravelementer er beskrevet i procedurer og formularer, som du let kan tilpasse. Pakken letter din vej til ledelsessystem efter DS/EN ISO 9001 og til certificering.
Pris pr. CVR-nr. ekskl. moms. DKK 24.700 Bestil her.


ISO 10007 Forandringsledelse
ISO 10007 Konfigurationsstyring - tilkøbspakke

Alle der arbejder med produkter ved at de med tiden vil forandres. Planlagte forandringer er bedre end hovsa-løsninger. ISO 10007 er standarden som hjælper med at få styr på ændringer. Pakkens procedurer og formularer kan let indpasses i dit ledelsessystem og vil med det samme hjælpe dig til et bedre overblik.
Pris pr. CVR-nr. ekskl. moms. DKK 8.800 Bestil her.


ISO 14001 Miljøledelse
ISO 14001 Miljøledelsessystem - tilkøbspakke

Miljøledelsessystem efter DS/EN ISO 14001. Standarden er nu en HLS standard.
Samtlige standardens kravelementer er beskrevet i procedurer og formularer, som du let kan tilpasse. Pakken letter din vej til ledelsessystem efter DS/ISO 14001 og til certificering.
Pris pr. CVR-nr. ekskl. moms. DKK 14.700 Bestil her.


ISO 17020 Krav til inspektionsorganer
ISO 17020 Krav til inspektionsorganer - tilkøbspakke

Pakke for virksomheder, der måske allerede har et ledelsessystem som KLS eller et arbejdsmiljøledelsessystem og som overvejer at gå videre. Årsagerne kan være mange, kundekrav er en af dem.
Pakken indeholder alle standardens kravelementer i form af skabeloner til procedurer og formularer.
Du skal levere dine egne instruktioner for det arbejde der skal udføres (inspektionsopgaven) - alt andet er indeholdt.
Pakken er en betydelig lettelse i processen med at blive akkrediteret inspektionsorgan.
Pris pr. CVR-nr. ekskl. moms. DKK 48.950 Bestil her.


ISO 17025 Krav til prøvnings- og kalibreringslaboratorier
ISO 17025 Krav til prøvnings- og kalibreringslaboratorier - tilkøbspakke

Pakke for for virksomheder, der måske allerede har et ledelsessystem som KLS eller et arbejdsmiljøledelsessystem og som overvejer at gå videre. Årsagerne kan være mange, kundekrav er en af dem.
Pakken indeholder alle DS/EN ISO/IEC 17025:2017 standardens kravelementer i form af skabeloner til procedurer og formularer samt
vejledninger til udarbejdelse af måleusikkerhedsbudgetter og interne kalibreringer.
Du skal levere dine egne instruktioner for det arbejde der skal udføres (prøvnings- eller kalibreringsopgaver) - alt andet er indeholdt.
Pakken er en betydelig lettelse i processen med at blive akkrediteret laboratorium.
Pris pr. CVR-nr. ekskl. moms. DKK 56.850 Bestil her.


ISO 22301 Ledelsessystemer til forretningsrobusthed
ISO 22301 Sikkerhed og robusthed, Ledelsesystemer til forretningsrobusthed - tilkøbspakke

DS/ISO 22301:2012 binder begreberne risikostyring, IT-ledelse, forretningsvedligeholdelse og informationssikkerhed sammen.
DS/ISO 22301 er en HLS standard som er rettet mod både små og store virksomheder. Implementerer du standarden, kan din virksomhed certificeres.
Har du overvejelser om beredskabsplaner, er din virksomhed sårbar eller vil du sikre dig fremadrettet, er her en oplagt mulighed for at komme godt fra land.
Pakken indeholder alle standardens kravelementer i form af skabeloner til procedurer og formularer.
Pris pr. CVR-nr. ekskl. moms. DKK 32.900 Bestil her.


ISO 45001 Arbejdsmiljøledelsessystemer
ISO 45001 Arbejdsmiljøledelsessystemer - tilkøbspakke

DS/ISO 45001:2018 er afløseren for OHSAS 18001 og er udformet som en moderne ledelsesstandard (HLS), der anvender kvalitetscirklen og risikovurdering som grundlag.
Virksomheden skal selv arbejde med at vurdere både interne og eksterne forhold.
Har du overvejelser om at bringe din virksomheds arbejdsmiljøarbejde videre og eventuelt opnå en certificering, er DS/ISO 45001 vejen.
Pakken indeholder alle standardens kravelementer i form af skabeloner til procedurer og formularer.
Pris pr. CVR-nr. ekskl. moms. DKK 48.950 Bestil her.


Spørgeskemaundersøgelser

mestersTJEK tilbyder spørgeskemaer til flere formål.

medarbejderspørgeskemaundersøgelse

Medarbejderspørgeskema (tilfredshedsundersøgelse) til virksomhedens strukturerede arbejdsmiljøarbejde.
Medarbejderundersøgelsen er et væsentligt input til APV'en. I bestillingsformularen, kan du tilvælge fx 'unge under 18' , 'ATEX' eller 'gravide' hvis det er aktuelt.
mestersTJEK sammensætter så en spørgeskemaundersøgelse til din virksomhed. Efter besvarelserne, sendes en rapport med oversigt over svarene. Hvis du tidligere har fået leveret en rapport, er de tidligere svar med til sammenligning.
Der er kun anonyme besvarelser. -->
Let og sikker måde at "måle" status på virksomhedens arbejdsmiljø. Pris pr undersøgelse ekskl. moms DKK 3.590 (kun for abonnenter).
Læs mere her.


Persondatatjek

Persondatatjek
Spørgeskemaundersøgelse om virksomhedens håndtering af persondata.
Her stiller vi spørgsmål om alle aspekter af persondata. Du kan vælge at anvende skemaet som inspiration og selv få orden på persondataforholdene. I slutningen af spørgeskemaundersøgelsen kan du også vælge at få hjælp til at komme videre.
Vælger du mestersTJEKs hjælp i form af en rapport, koster det DKK 250 ekskl. moms.
mestersTJEK gennemgår dine svar og udarbejder en rapport skrevet på klart dansk. Rapporten giver dig et overblik over hvad du skal gøre og hvad du med fordel kan gøre.
Rapporten sendes til den e-mailadresse du har opgivet.


Objektstyring (asset management)

mestersTJEK tilbyder flere løsninger til styring af virksomhedens fysiske og logiske enheder.

asm.png -->

IT objektstyring

Her styres alle dine IT- og telefonenheder. Du får overblik over enheder, deres softwareversioner og certifikater.
Anvend det du har brug for og glem resten.
Pris pr. CVR-nr. pr. måned ekskl. moms. DKK 400 Bestil her.egenkontrol-vr2.png
Grafisk brugergrænseflade

Find let dine enheder på den grafiske brugergrænseflade og dan dig et hurtigt overblik over dine enheders relevante dokumenter. Med tilkøbspakken kan du let opdatere relevante dokumenter og du kan løbende se om din drift lever op til gældende krav. Entreprenører kan indtaste målte resultater og uploade rapporter. Du kan invitere myndigheder til at se med.
mestersTJEK kan eventuelt hjælpe med at få indtastet dine eksisterende data. Kontakt mestersTJEK for tilbud. Klik for at se demo med 16+ servicestationer.
Pris pr. CVR-nr. pr. måned ekskl. moms. DKK 200 Bestil her.